Κυρίαρχη τάση στον τουρισμό το "all inclusive"
Θεματικά πάρκα: το στοίχημα της ΘεσσαλονίκηςΘεματικά πάρκα: το στοίχημα της Θεσσαλονίκης
Δεκαεπτά αιωνόβια δέντρα στην στέγη ενός ναού!Δεκαεπτά αιωνόβια δέντρα στην στέγη ενός ναού!