ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό

 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
 • Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν στο Τσάρσκογιε Σελό
© Sputnik/Aleksey Danichev
Το μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν «Το κεφάλι του Ποιητή» ανοίγει στις 17 Μαρτίου, στην πόλη Πούσκιν, κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

Στο μουσείο-πάρκο Τσάρσκογιε Σελό (Χωριό του Τσάρου) ανοίγει ένα διαδραστικό μουσείο παραμυθιών του Πούσκιν.