ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά

 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
 • “Εναλλακτική” επιλογή: Το Μουσείο Πούσκιν “παραδίδεται” στα παιδιά
© Sputnik/Evgeny Biyatov
Η δράση "Θα σου δείξω το Μουσείο" στο μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν".

Ανακοίνωση: Για μία ημέρα το Μουσείο Πούσκιν "παραδίδεται" στα παιδιά: κάνουν ξεναγήσεις, εποπτεύουν τις εργασίες και επιβλέπουν τις αίθουσες.