ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Πούτιν υπέγραψε νόμο για εγγύηση κατά την εξόφληση των δασμών μέσω τερματικών
© Sputnik/Evgeny Biyatov
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πούτιν υπέγραψε νόμο για εγγύηση κατά την εξόφληση των δασμών μέσω τερματικών

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο, ο οποίος δίνει το ελεύθερο για την κατάθεση χρηματικής εγγύησης ως μέσο διασφάλισης της τακτοποίησης δασμών και φόρων, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μηχανογραφικά συστήματα, δηλαδή τραπεζικά ή άλλα ΑΤΜ, συστήματα εξοφλήσεων, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα νομικών πληροφοριών.

Ο νόμος επιτρέπει την κατάθεση, στις τελωνειακές αρχές, τραπεζικών εγγυήσεων υπό τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου, υπογεγραμμένου με ηλεκτρονική υπογραφή που έχει τεθεί μέσω εγκεκριμένων από τις υπηρεσίες ασφαλείας κρυπτογραφικών μέσων και διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό. Αυτό θα μειώσει το χρόνο λήψης από τις τελωνειακές αρχές των τραπεζικών εγγυήσεων και θα εξαλείψει την ανάγκη υποβολής στην τελωνειακή αρχή μιας σειράς από έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την πληρεξουσιότητα των προσώπων που υπογράφουν την εγγύηση.

Ο νόμος προβλέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εγγυητή που έχει εκδώσει την τραπεζική εγγύηση, και της τελωνειακής αρχής. Ο εγγυητής μπορεί να αποστέλλει στην Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή τις χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυήσεις. Αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα στις τελωνειακές αρχές να λαμβάνουν έγκαιρα τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της κατατιθέμενης τραπεζικής εγγύησης.

Κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μειώνεται ο χρόνος της απαλλαγής των εγγυητών από τις δεσμεύσεις τους, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα στους εγγυητές να εκδίδουν νέες τραπεζικές εγγυήσεις για κατάθεση στις τελωνειακές αρχές.

Ως ενιαίο έγγραφο που επιβεβαιώνει την αποδοχή από την τελωνειακή αρχή της εγγύησης εξόφλησης των τελωνειακών δασμών και φόρων, ο νόμος προτείνει την καθιέρωση τελωνειακού δελτίου εξόφλησης. Το δελτίο αυτό συμπληρώνεται από την τελωνειακή αρχή σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή.

Πηγή: www.ria.ru