ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η επιστροφή του Ιράν στην αγορά του πετρελαίου

Η άρση των κυρώσεων επιτρέπει σε μη Αμερικανούς να προχωρούν σε αγορά ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στον ενεργειακό τομέα του Ιράν.