ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δικαστικό σύστημα
© Sputnik/Alexey Danichev
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικαστικό σύστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Το δικαστικό σύστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτελεί το σύνολο των δικαστηρίων και δικαστικών αρχών της χώρας που απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους λοιπούς νόμους της χώρας.

Ανώτατες δικαστικές αρχές στη Ρωσία είναι το Συνταγματικό και το Ανώτατο Δικαστήριο. Στο τελευταίο υπάγονται όλα τα διαιτητικά δικαστήρια και τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας. Στα ομοσπονδιακά υποκείμενα της Ρωσικής Ομοσπονδίας λειτουργούν συνταγματικά δικαστήρια (ελέγχουν την εφαρμογή των άρθρων του ισχύοντος Συντάγματος). Επίσης, στο δικαστικό σύστημα των περιφερειών εντάσσονται και τα Ειρηνοδικεία.

Οι δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων διορίζονται από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή) ύστερα από πρόταση του προέδρου της Ρωσίας. Το ανώτατο δικαστήριο αποτελεί το ανώτατο δικαστικό όργανο για τις αστικές, οικονομικές, ποινικές, διοικητικές και άλλες υποθέσεις.

Το δικαστικό σύστημα θεμελιώνεται στο Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο κάθε κλάδος του είναι ανεξάρτητος, έχει το δικό του σύστημα δικαστικών οργάνων, χρηματοδοτείται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και έχει τη δική του νομική βάση.

Οι αλλοδαποί πολίτες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα δικαστήρια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και να ασκούν τα ίδια με τους Ρώσους πολίτες δικονομικά δικαιώματα. Μαζί με τους αλλοδαπούς τα ίδια δικονομικά δικαιώματα αναγνωρίζονται σε ξένες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το Ρωσικό Διαιτητικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εξετάσει τα οικονομικά θέματα των ξένων νομικών πρόσωπων και διεθνών οργανισμών στις περιπτώσεις που το ορίζει ο νόμος. Για παράδειγμα, υποθέσεις που αφορούν ξένους οργανισμούς, εφόσον αυτές έχουν γραφεία αντιπροσωπείας, τα υποκαταστήματά τους ή απλώς τους εκπροσώπους τους στη Ρωσική Ομοσπονδία, εξετάζονται υπό τους γενικούς κανόνες της διαδικασίας διαιτησίας της Ρωσίας.

Το υλικό είναι παραγωγή της συντακτικής ομάδας του www.greece-russia2016.gr