ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Ένωση των ίσων
© Sputnik/Yuriy Abramochkin
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ένωση των ίσων

Η ομοσπονδιακή δομή του ρωσικού κράτους εγκαθιδρύθηκε από το Σύνταγμα του 1993. Έτσι, σε αντίθεση με πολλές χώρες με παρόμοια οργάνωση, η Ρωσία ανακηρύχθηκε ως ομόσπονδο κράτος.

© Sputnik/Alexandr Kryazhev

Ακόμη, εν αντιθέσει με την συντριπτική πλειοψηφία άλλων ομοσπονδιών, στη Ρωσία τα μέλη της ομοσπονδίας είναι διαφορετικά μεταξύ τους και δημιουργήθηκαν αποκλειστικά σε εδαφική και σε εθνο-εδαφική βάση. Αυτή τη στιγμή στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται 85 ισότιμα μέλη ("ομοσπονδιακά υποκείμενα"): 22 δημοκρατίες, 9 διοικητικές μονάδες, 46 περιφέρειες, 3 πόλεις ομοσπονδιακής σημασίας, 1 αυτόνομη περιφέρεια και 4 αυτόνομες περιοχές.Σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα μέλη της Ομοσπονδίας δεν έχουν το δικαίωμα να την εγκαταλείψουν, μπορούν όμως να αλλάξουν το στάτους κβο τους, σε συμφωνία με τις κοινές ομοσπονδιακές αρχές και επί τη βάσει ειδικού συνταγματικού νόμου. Πέραν τούτου, το Σύνταγμα παρέχει τη δυνατότητα ένταξης νέων μελών στη σύνθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Κάθε περιοχή της Ρωσίας διαθέτει τις δικές της νομοθετικές και εκτελεστικές αρχές. Τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουν τη δική τους διοικητική και εδαφική αυτονομία, από την οποία εξαιρούνται περιοχές και πόλεις ομοσπονδιακής σημασίας.

© Sputnik/Mikhail Metsel

Επιπλέον, η Ρωσία διαιρείται σε 9 ομοσπονδιακές περιοχές, σε καθεμιά από τις οποίες δραστηριοποιείται ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του προέδρου της Ρωσίας. 

Το υλικό είναι παραγωγή της συντακτικής ομάδας του www.greece-russia2016.gr