ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αρχές του κρατικού πολιτεύματος
© Sputnik/Evgeniya Novozhenina
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχές του κρατικού πολιτεύματος

Πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στη Ρωσία

Η Ρωσία είναι ένα δημοκρατικό ομοσπονδιακό κράτος δικαίου με ρεπουμπλικανική μορφή διακυβέρνησης. Αυτός είναι ο ορισμός του πολιτικού συστήματος της χώρας που αναφέρεται στο Σύνταγμα, το οποίο υιοθετήθηκε το 1993. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η ισορροπία μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε η Ρωσία ορίζεται ως μικτή δημοκρατία, η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά προεδρικής και κοινοβουλευτικής ρεπουμπλικανικής διακυβέρνησης.

Οι βασικοί θεσμοί της ρωσικής κρατικής οργάνωσης διαμορφώθηκαν στα πρώτα χρόνια της ανεξάρτητης ανάπτυξης της χώρας, αλλά, στη διάρκεια των μεγάλης κλίμακας μεταρρυθμίσεων στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εισήχθησαν στη νομική βάση της λειτουργίας τους σημαντικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αυτές επέκτειναν τη διάρκεια της θητείας του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τα τέσσερα στα έξι χρόνια, και της Κρατικής Δούμας (Κάτω Βουλή) από τα τέσσερα στα πέντε χρόνια. 

© Sputnik/Alexey Druzhinin

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι ο αρχηγός του κράτους και ορίζει τις κύριες κατευθύνσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Το 1991, ο πρώτος στη μετασοβιετική ιστορία πρόεδρος είχε εκλεγεί για πέντε χρόνια. Στο Σύνταγμα του 1993 η θητεία μειώθηκε στα τέσσερα χρόνια, αλλά, έπειτα από τις τροποποιήσεις που έγιναν, από το 2012 εκλέγεται για εξαετή θητεία. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει το αξίωμα του προέδρου για περισσότερες από δυο συνεχόμενες θητείες.

Τον νομοθετικό κλάδο της εξουσίας στη Ρωσία αντιπροσωπεύει η Ομοσπονδιακή Συνέλευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτή απαρτίζεται από δυο Βουλές: Την Άνω Βουλή — Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, και την Κάτω — Κρατική Δούμα.

Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας περιλαμβάνει από έναν εκπρόσωπο της εκτελεστικής και της νομοθετικής αρχής εξουσίας, από κάθε περιφέρεια της Ρωσίας. Η θητεία τους συμπίπτει με τη θητεία των αρχών που τους διορίζουν.

Η Κρατική Δούμα αποτελείται από 450 βουλευτές, οι οποίοι από το 2007 εκλέγονται με το αναλογικό σύστημα, δηλαδή σύμφωνα με τις λίστες των κομμάτων. Στο πλαίσιο της πολιτικής μεταρρύθμισης του 2012 πραγματοποιήθηκαν αλλαγές, σύμφωνα με τις οποίες οι επόμενες εκλογές στην Κρατική Δούμα θα διεξαχθούν με το μικτό σύστημα. Δηλαδή, οι μισοί από τη συνολική σύνθεση των βουλευτών θα εκλεγούν από εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγεται ένας βουλευτής.

Την εκτελεστική εξουσία ασκεί η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο επικεφαλής της οποίας εκλέγεται από τον πρόεδρο με τη συγκατάθεση της Κρατικής Δούμας. Στη σύνθεση της κυβέρνησης περιλαμβάνονται επίσης οι αναπληρωτές πρωθυπουργοί και οι ομοσπονδιακοί υπουργοί. Η κυβέρνηση διευθύνει το σύστημα των ομοσπονδιακών οργάνων εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή των υπουργείων, των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και ομοσπονδιακών οργανισμών.

Ανώτατες δικαστικές αρχές στη Ρωσία είναι το Συνταγματικό και το Ανώτατο Δικαστήριο. Στο τελευταίο υπάγονται όλα τα διαιτητικά δικαστήρια και τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας. Στα ομοσπονδιακά υποκείμενα της Ρωσικής Ομοσπονδίας λειτουργούν συνταγματικά δικαστήρια (ελέγχουν την εφαρμογή των άρθρων του ισχύοντος Συντάγματος). Επίσης, στο δικαστικό σύστημα των περιφερειών εντάσσονται και οι ειρηνοδίκες.

Οι δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων ορίζονται από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή) ύστερα από πρόταση του προέδρου της Ρωσίας. Το ανώτατο δικαστήριο αποτελεί την ύψιστη δικαστική αρχή σε αστικές, οικονομικές, ποινικές, διοικητικές και άλλες υποθέσεις. 

Το υλικό είναι παραγωγή της συντακτικής ομάδας του www.greece-russia2016.gr