ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δεύτερη εκπομπή. Μέρος 1
© From personal archive
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεύτερη εκπομπή. Μέρος 1