ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δεύτερη εκπομπή. Μέρος 2
© From personal archive
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεύτερη εκπομπή. Μέρος 2