ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα και την Ιταλία

Η προσφυγική κρίση περιλαμβάνεται στην ατζέντα του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε., την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ.