ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η γνώμη των Ευρωπαίων και των Αμερικανών για την εισδοχή των προσφύγων στις χώρες τους

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (51%) δήλωσαν ότι οι αρχές της χώρας τους δεν θα πρέπει να δέχονται πρόσφυγες.