ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 2
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

02 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 2