ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 2
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 2