ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 1
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 1