ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 2
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 2