ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 2
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14 Φεβρουαρίου 2016, Μέρος 2