ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11 Μαρτίου 2016, Μέρος 2
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10 Μαρτίου 2016, Μέρος 2

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με το σύμβουλο του προέδρου Πούτιν για θέματα πολιτισμού, Μιχαήλ Σβιτκόι, που βρίσκεται στην Αθήνα ως μέλος της ρωσικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.