ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26 Μαΐου 2016, Μέρος 2
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

26 Μαΐου 2016, Μέρος 2