ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28 Ιουλίου, Μέρος 1
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28 Ιουλίου, Μέρος 1