ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27 Σεπτέμβριος, Μέρος 1
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

27 Σεπτέμβριος, Μέρος 1