ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27 Σεπτέμβριος, Μέρος 2
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

27 Σεπτέμβριος, Μέρος 2