ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21 Οκτωβρίου, Μέρος 2
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21 Οκτωβρίου, Μέρος 2