ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30 Οκτωβρίου, Μέρος 2
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30 Οκτωβρίου, Μέρος 2