ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1 Νοεμβρίου, Μέρος 2
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1 Νοεμβρίου, Μέρος 2