ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 Νοεμβρίου, Μέρος 1
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3 Νοεμβρίου, Μέρος 1