ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3 Νοεμβρίου, Μέρος 2
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3 Νοεμβρίου, Μέρος 2