ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 Νοεμβρίου, Μέρος 1
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6 Νοεμβρίου, Μέρος 1