ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 Νοεμβρίου, Μέρος 2
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6 Νοεμβρίου, Μέρος 2