ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15 Νοεμβρίου, Μέρος 1
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15 Νοεμβρίου, Μέρος 1