ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16 Δεκεμβρίου, Μέρος 2
© Anna Biyatova
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16 Δεκεμβρίου, Μέρος 2