ΡΑΔΙΟ. Sputnik Express
27 Μαρτίου 2016, Μέρος 2
© Sputnik/Anna Biyatova

27 Μαρτίου 2016, Μέρος 2