ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποιος μπορεί να λάβει ρωσική υπηκοότητα;

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας «Για την θαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας» της 31ης Μαΐου του 2002, ξένοι πολίτες και άτομα χωρίς ιθαγένεια, μπορούν να αποκτήσουν την Ρωσική υπηκοότητα, βάσει της γενικής διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13, ή της απλουστευμένης που προβλέπει το άρθρο 14.