ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δικαστήριο αναγνωρίζει στους Ρώσους το δικαίωμα να μην έχουν επώνυμο
© Sputnik/Taras Litvinenko
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαστήριο αναγνωρίζει στους Ρώσους το δικαίωμα να μην έχουν επώνυμο

Δικαστήριο του Καλίνινγκραντ αναγνώρισε στους Ρώσους πολίτες το δικαίωμα να μη έχουν επώνυμο.

Το δικαστήριο εξέδωσε σχετική απόφαση, αφού εξέτασε δύο φορές τη μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει κάτοικος της περιοχής κατά συμβολαιογράφου, επειδή εκείνος του αρνήθηκε τη δυνατότητα να κάνει αποδοχή κληρονομιάς με το αιτιολογικό ότι δεν έχει επώνυμο, αλλά μόνο όνομα. Και στις δύο περιπτώσεις ο δικαστής απεφάνθη υπέρ του ενάγοντος.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι, στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενάγοντος (το 1957, στο Μπακού), δεν υπήρχαν αναφορές για το επώνυμο του, αλλά ούτε και το επώνυμο του πατέρα του.

Εν τω μεταξύ, τα άρθρα 7 και 8 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού αναφέρουν ότι, το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του και το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται το δικαίωμα του παιδιού για διατήρηση της ταυτότητάς του και του ονόματός του.

Το Δικαστήριο, επικαλούμενο το άρθρο 19 του Αστικού Κώδικα της Ρωσίας, επεσήμανε, επίσης, ότι, ο πολίτης αποκτά και ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξ ονόματος του, κάνοντας χρήση του επιθέτου και του ονόματος του καθώς και του πατρωνύμου του, εφ' όσον δεν συνεπάγεται κάτι διαφορετικό από το νόμο και τα καθιερωμένα ήθη. Επιπλέον, ο πολίτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει το όνομά του, στοιχείο που δεν συνιστά λόγο να σταματήσει να ασκεί ή να μεταβάλλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.


«Το δικαστήριο-στην απόφαση του- κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος κανόνας του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν μπορεί να αξιολογείται ως κανόνας αναγκαστικού δικαίου (jus cogens), ο οποίος απαιτεί την υποχρεωτική ύπαρξη επωνύμου για τον πολίτη… Αντιστοίχως,- υπογράμμισε- η έλλειψη επωνύμου απ' τον πολίτη δε δύναται να συνιστά λόγο, ώστε να μην του χορηγούνται τα σχετικά έγγραφα, που να ταυτοποιούν το πρόσωπο του και, να βεβαιώνουν την αστική του κατάσταση».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε στην διάθεση του το δικαστήριο, ο ενάγων, έλαβε το 1976 τη στρατιωτική του ταυτότητα, το 2003 απόκτησε την ταυτότητα* του, το 2005 παντρεύτηκε και το 2014 απόκτησε το ρωσικό διαβατήριό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα έγγραφα, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο το επώνυμο του.

Στην απόφαση του το δικαστήριο καταλήγει: «Συνεπώς, ο ενάγων έχει στη διάθεσή του τα έγγραφα που του δόθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και ληξιαρχική πράξη γάμου. Τα έγγραφα δεν θεωρήθηκαν ως μη ισχύοντα, ενώ, τα στοιχεία που εμπεριέχουν είναι επαρκή για την ταυτοποίηση του ενάγοντος».
Η δικαστική απόφαση έχει, ήδη, τεθεί σε ισχύ.

Πηγή: ria.ru

*Στη Ρωσία χρησιμοποιείται η λέξη «διαβατήριο» και για τη ταυτότητα που αποκτά ο πολίτης και για το διαβατήριο. Στην πρώτη περίπτωση το «διαβατήριο» (ταυτότητα) είναι για χρήση στο εσωτερικό της επικράτειας, ενώ στη δεύτερη είναι χρήση εκτός της ρωσικής επικράτειας, γι' αυτό λέγεται και «διαβατήριο για το εξωτερικό».