ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η διευθύντρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών, των Συμπατριωτών Κατοίκων Εξωτερικού και τη Διεθνή Ανθρωπιστική Συνεργασία (Rossotrudnichestvo), Λιουμπόφ Γκλέμποβα
© Sputnik/Ilya Pitalev
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γκλέμποβα: Η Ρωσική Ομοσπονδία προσκαλεί 15 χιλιάδες αλλοδαπούς να σπουδάσουν δωρεάν

Η διευθύντρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών, των Συμπατριωτών Κατοίκων Εξωτερικού και τη Διεθνή Ανθρωπιστική Συνεργασία (Rossotrudnichestvo), Λιουμπόφ Γκλέμποβα, είπε στην ανταποκρίτρια του πρακτορείου RIA Novosti πως η Ρωσία ετοιμάζεται να αυξήσει τον πληθυσμό των αλλοδαπών φοιτητών της.

-Λιουμπόφ Νικολάεβνα, πόσοι ξένοι έρχονται ετησίως στη Ρωσία, προκειμένου να λάβουν δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση;

— Τα τελευταία τρία χρόνια η Ρωσική Ομοσπονδία προσκαλεί, ετησίως, 15 χιλιάδες αλλοδαπούς πολίτες να σπουδάσουν εντελώς δωρεάν στα δικά της ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας συμμετέχουν πάνω από 40 ρωσικά πανεπιστήμια.

Το 2016, καταστήσαμε για πρώτη φορά τη διαδικασία επιλογής εντελώς ανοικτή. Έχοντας αναλύσει την οργάνωση αντίστοιχων διαδικασιών από συναδέλφους μας σε άλλες χώρες, αυτή τη χρονιά εγκαινιάσαμε τη διαδικασία της ανοιχτής υποβολής αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Στη διαδικασία υποδοχής βασικά τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά αυτή έγινε πολύ περισσότερο απλή και διαφανής (κοινό παράθυρο εισαγωγής των δεδομένων, γρήγορη διαδικασία επιλογής). Η ενημερωτική ιστοσελίδα επιτρέπει την απομάκρυνση μεγάλου αριθμού ενδιαμέσων, οι οποίοι παλαιότερα «γυρνούσαν» γύρω απ' αυτήν τη διαδικασία.

Οι πολίτες 198 χωρών του κόσμου μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους για σπουδές στα ρωσικά πανεπιστήμια για ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων (από ιατρικές έως τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής φυσικής). Ειδικές κατευθύνσεις έχουν προβλεφθεί για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη ρωσική γλώσσα,  τους γλωσσολόγους και τους φιλολόγους. Ο, τιδήποτε σχετίζεται με τη ρωσική γλώσσα παρουσιάζει αυτή τη στιγμή εξαιρετική ζήτηση στο εξωτερικό.

-Τι χρειάζεται να κάνει ένας αλλοδαπός πολίτης για να δηλώσει την υποψηφιότητά του για την ποσόστωση που κατανέμεται από το ρωσικό κρατικό προϋπολογισμό (σ.σ.. για την κάλυψη των διδάκτρων);

— Να κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα www.russia.study. Η διαδικασία παίρνει περίπου είκοσι λεπτά και ολοκληρώνεται σε δύο βασικά βήματα: ο αλλοδαπός πολίτης επιβεβαιώνει, ουσιαστικά την ταυτότητά του κι έπειτα δημιουργεί μια ηλεκτρονική διεύθυνση. Η επιβεβαίωση φτάνει σχεδόν αμέσως. Η διεύθυνση είναι απαραίτητη, προκειμένου να υποστηρίζεται μελλοντικά η γρήγορη και ασφαλής επαφή με τον υποψήφιο εισακτέο, ενώ το εάν αυτός θα ανταποκριθεί λειτουργικά ή όχι σε αυτήν, θα εξαρτηθεί από το δικό του προσωπικό ενδιαφέρον στις μελλοντικές του σπουδές.

Μετά την επαλήθευση, ο υποψήφιος αποκτά πρόσβαση σε μια φόρμα, στην οποία συμπληρώνει τα δεδομένα του, πληροφορίες για την εκπαίδευσή του, υποδεικνύει την επιθυμητή κατεύθυνση σπουδών, κι ακόμη συντάσσει ένα συγκεκριμένο γράμμα κινήτρων. Η φόρμα καταλήγει στη γενική λίστα των αιτήσεων ανά χώρα. Μετά ο διαχειριστής εκείνης ή της άλλης χώρας (σε κάθε χώρα υπάρχει ένας διαχειριστής) κάνει την προκαταρκτική επιλογή των υποψηφίων.

-Είναι πιθανό ορισμένοι όχι ιδιαίτερα χαρισματικοί αλλοδαποί πολίτες να καταλάβουν θέσεις πολλά υποσχόμενων Ρώσων εισακτέων; Προβλέπεται κάποια διαδικασία επιλογής με τη μορφή διαγωνισμού;

Πώς θα εισαχθείτε σε ρωσικό ΑΕΙ
 — Στην πλειοψηφία των χωρών του κόσμου υπάρχουν παραρτήματα του Rossotrudnichestvo, τα Ρωσικά κέντρα επιστήμης και πολιτισμού, οι αντιπρόσωποι των οποίων με βάση ορισμένες παραμέτρους (το επίπεδο των διπλωμάτων, τη συμμετοχή σε Ολυμπιάδες και άλλες διακρίσεις του υποψηφίου) παρέχουν μια προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων. Τους πιο επιτυχημένους και ταλαντούχους νέους τους καλούν σε εκ του σύνεγγυς ή εξ αποστάσεως συνέντευξη. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Συρίας, πλέον είναι δυνατή μόνο η εξ αποστάσεως μορφή της επιλογής. Εν τω μεταξύ, εμείς σαφώς αναμένουμε τους φοιτητές από τη Συρία, θα είμαστε ευτυχείς να τους δούμε στα ρωσικά πανεπιστήμια.

Η τελική επιλογή γίνεται από επιτροπή, στην οποία περιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι των Ρωσικών κέντρων επιστήμης και πολιτισμού, των πρεσβειών, των τοπικών υπουργείων Παιδείας και δημόσιων οργανισμών. Τώρα διεξάγουμε διαπραγματεύσεις και με τα πανεπιστήμια, ώστε και οι δικοί τους εργαζόμενοι να ενταχθούν επίσης στην επιτροπή.

Αυτή η χρονιά είναι πιλοτική και η διαδικασία επιλογής θα αποτελείται από συνέντευξη ή εξέταση. Ωστόσο, ήδη από την επόμενη χρονιά σχεδιάζουμε τη μετάβαση στην ολοκληρωμένη μορφή αξιολόγησης, με βάση τα συστήματα των ολυμπιάδων και των εξετάσεων. Για κάθε χώρα θα διαμορφωθεί ξεχωριστή κατάταξη. Άλλο ένα στοιχείο για την επιλογή θα αποτελέσουν οι ολυμπιάδες, τις οποίες διεξάγουν τα ρωσικά πανεπιστήμια στην επικράτεια χωρών του εξωτερικού. Επί του παρόντος, το Rossotrudnichestvo τις επεξεργάζεται, ώστε να τις καταστήσει επαρκείς και αναλογικές τη μία σε σχέση με την άλλην.

-Τι να κάνουν οι υποψήφιοι  που δεν επελέγησαν;

— Ακόμη κι αν σε κάποιον αλλοδαπό πολίτη δεν προταθεί η ποσόστωση στο πλαίσιο της συγκέντρωσης 15 χιλιάδων εισακτέων, θα του γίνει πρόταση να σπουδάσει στα ρωσικά πανεπιστήμια με συμβόλαιο. Με το σκεπτικό ότι το κόστος της εκπαίδευσης σε πολλά από τα δικά μας ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης είναι συγκριτικά χαμηλό (σε σημαντικό μέρος των πανεπιστημίων ανέρχεται στα 1.000-1.500 ευρώ το χρόνο), πολλοί θα ενδιαφερθούν γι' αυτή τη μορφή εισαγωγής.

-Σε ποια φάση της διαδικασίας συμμετέχουν τα ίδια τα πανεπιστήμια; Με ποιο τρόπο ο προταθείς υποψήφιος καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης;

-Αφού ο αλλοδαπός πολίτης περάσει από τη διαδικασία επιλογής για σπουδές στο πλαίσιο της ποσόστωσης, επιλέγει 6 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, στα οποία θα ήθελε να σπουδάσει και τα ταξινομεί ο ίδιος σε σειρά προτεραιότητας. Έπειτα, περιλαμβάνεται ένας ενδιαφέροντας μηχανισμός: κάθε πανεπιστήμιο ανοίγει το «ηλεκτρονικό του γραφείο» και κάνει επιλογή προς όφελος τους ενός ή του άλλου υποψηφίου. Αν δεν καταλήξει στο πρώτο σε προτίμηση ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, τα δεδομένα του μεταφέρονται στο δεύτερο. Έτσι, ο εισακτέος μπορεί να φτάσει ως το έκτο σε προτίμηση πανεπιστήμιο. Αν ούτε ένα από τα έξι ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης δεν τον επιλέξει, το υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας προτείνει μια εναλλακτική επιλογή σπουδών σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Πιστέψτε με, σε αυτήν την αλυσίδα δε θα ξεχαστεί κανείς.

-Η Ρωσία θα διατηρήσει τη φήμη της στον κόσμο ως χώρα με δυνατά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης; Ποια κίνητρα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στη Ρωσία για την ανώτατη εκπαίδευσή τους;

— Πρώτον, η Ρωσία παρέχει ποιοτική εκπαίδευση στις ειδικότητες των μηχανικών, τις φυσικές επιστήμες, τις μαθηματικές κατευθύνσεις, τη φιλολογία και τη ρωσική γλώσσα. Ξεχωριστό πεδίο που προσφέρει κίνητρα είναι η ιατρική εκπαίδευση, η οποία απολαμβάνει τεράστια δημοφιλία στο εξωτερικό. Ανάλογη είναι και η κατάσταση με τις πολιτιστικές σπουδές: ρωσική μουσική, θέατρο, κινηματογράφος προς το παρόν προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον στους ξένους. Και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ρωσική εκπαίδευση πέρασε δύσκολα χρόνια, συνεχίζει να εκτιμάται στον κόσμο ως θεμελιώδης και διεπιστημονική.

Δεύτερον, οι σπουδές και η ζωή στη Ρωσία είναι φθηνότερες από ό, τι, για παράδειγμα, στην Ευρώπη. Τρίτον, η Ρωσία για μια ολόκληρη σειρά χωρών θεωρείται χώρα-ηγέτιδα. Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις, είχαν κάποτε και οι ίδιοι σπουδάσει στη Ρωσία. Τώρα, μόλις τα παιδιά τους φτάσουν στην ηλικία να μπουν στο πανεπιστήμιο, κοιτάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον προς την πλευρά της ρωσικής εκπαίδευσης, κατανοώντας πολύ καλά ότι οι σπουδές στη Ρωσία παρέχουν ευρεία γνώση, ωφέλιμες γνωριμίες και σωστά σημεία αναφοράς. Αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών, αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Αφρικής, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

-Ποια οφέλη και πλεονεκτήματα, κατά τη γνώμη σας, αποκομίζει η ρωσική πλευρά από αυτό το εγχείρημα;

— Σε πρώτη φάση, επιτρέπει στα πανεπιστήμια και τη Ρωσία να εξασφαλίσει το μέλλον της, να κάνει τις σωστές επενδύσεις. Οι υψηλού επιπέδου αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν λάβει τη ρωσική εκπαίδευση, επιστρέφοντας στη χώρα τους, θα παραμένουν ‘'πιστοί'' στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αν παραμείνουν στο χώρο της επιστήμης, τότε οικοδομούν στενές σχέσεις με τους ρωσικούς εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς οργανισμούς. Οι φοιτητές με τα μεγαλύτερα κίνητρα και οι πιο περιζήτητοι μένουν στη Ρωσία, συνεχίζοντας να σπουδάζουν ή να δουλεύουν εδώ. Στην πραγματικότητα, προσελκύουμε στη Ρωσία τα στελέχη που μας είναι απαραίτητα για την οικονομία μας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Πέραν αυτών, οι ποσοστώσεις για τη δωρεάν φοίτηση στα ρωσικά πανεπιστήμια δίδονται όχι μόνο στους προπτυχιακούς, αλλά και στους μεταπτυχιακούς και τους διδακτορικούς, κι ήδη αποδεικνύει άμεσα την ακαδημαϊκή κινητικότητα, στοιχείο των εναλλαγών στη φοιτητική ζωή. Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης συνάπτουν συμβόλαια σε διεθνές επίπεδο. Εάν, μάλιστα, μιλάμε για αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι πηγαίνουν να σπουδάσουν όχι με την ποσόστωση, αλλά με συμβόλαιο, τότε προκύπτουν αξιοσημείωτα κέρδη για τα πανεπιστήμια.

-Για τις σπουδές στη Ρωσία, απαραίτητη είναι η ρωσική γλώσσα —η οποία δεν είναι και η πιο απλή γλώσσα του κόσμου. Θα οργανωθεί η γλωσσική υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών;

— Στη Ρωσική Ομοσπονδία, σε πολλά πανεπιστήμια, λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα. Μέρος των αλλοδαπών πολιτών, οι οποίοι δε γνωρίζουν καθόλου τη ρωσική γλώσσα (και τέτοιοι συγκεντρώνονται περί τους 4 χιλιάδες κάθε χρόνο), ασχολούνται εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο με τη γλωσσική τους προετοιμασία. Ωστόσο, για κάθε τέτοιο σπουδαστή επενδύονται έως 100 χιλιάδες ρούβλια το χρόνο. Το κράτος χάνει χρήματα και οι άνθρωποι χάνουν χρόνο.

Σχετικά με αυτό, στο μέλλον, το Rossotrudnichestvo σχεδιάζει μαζί με τα ρωσικά πανεπιστήμια να δημιουργήσει «απομακρυσμένα» προπαρασκευαστικά τμήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου, να ανοίξει εκεί κέντρα μάθησης της ρωσικής γλώσσας και εξεταστικά κέντρα.

-Είναι πολλοί αυτοί που επιθυμούν να επωφεληθούν από τη ρωσική πρόταση των δωρεάν σπουδών στα δικά μας ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης;

— Πλέον, παρατηρείται υψηλή κινητικότητα όσων ενδιαφέρονται να γίνουν Ρώσοι φοιτητές: άνθρωποι τηλεφωνούν, κάνουν ερωτήσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, εγγράφονται στην ιστοσελίδα. Για την ώρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκφράζουν οι πολίτες των χωρών της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών, κάτι το οποίο είναι απολύτως αναμενόμενο, από τη στιγμή που οι πληροφορίες για τη συγκέντρωση φοιτητών διαδόθηκαν γρήγορα στο ρωσόφωνο περιβάλλον. 

Η συγκέντρωση αλλοδαπών πολιτών για δωρεάν φοίτηση στα ρωσικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης είναι ένα σχέδιο ετήσιο και μακροπρόθεσμο. Κατανοώντας ότι αυτό το σχέδιο είναι αποτελεσματικό όργανο εξωτερικής πολιτικής για τη δραστηριότητα του κράτους, θα ήταν ευκταίο να αυξηθεί στο μέλλον ο αριθμός των ποσοστώσεων.

Πηγή: www.ria.ru