ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η κβαντική τεχνολογία γέφυρα συνεργασίας Ελλάδας - Ρωσίας
© Sputnik/Maksim Blinov
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κβαντική τεχνολογία γέφυρα συνεργασίας Ελλάδας - Ρωσίας

To Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν, από ρωσικής πλευράς η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ludmila Ogorodova και από ελληνικής πλευράς ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης.

Η συμφωνία —τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση — σηματοδοτεί την αρχή μιας πρωτοποριακής συνεργασίας, η οποία με εφαλτήριο τις κβαντικές τεχνολογίες μπορεί να προχωρήσει, πέρα από κοινά ερευνητικά έργα και ανταλλαγές επιστημόνων, σε από κοινού επενδύσεις και ερευνητικές υποδομές καθώς και σε αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από ιδρύματα και εταιρίες προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης, σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η συνεργασία στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών δεν είναι τυχαία.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, προστίθεται, η Ελλάδα έχει αναπτύξει ερευνητικά κέντρα αριστείας, διεθνώς αναγνωρισμένα στον αναδυόμενο τομέα των κβαντικών τεχνολογιών. Πρόκειται για έναν τομέα που έχει ήδη αναδείξει ένα σαφές δυναμικό για σημαντικές καινοτόμες εφαρμογές σε πεδία όπως τα συστήματα επόμενης γενιάς πληροφορικής, η ασφάλεια και ταχύτητα των τηλεπικοινωνιών, η βελτίωση της ακρίβειας και ευαισθησίας των διαγνωστικών τεχνικών, νέα έξυπνα υλικά, η νανοτεχνολογία, ο καθορισμός προτύπων για το εμπόριο και τη βιομηχανία, η ιατρική και η πολιτισμική κληρονομιά. Τα πεδία αυτά θα αποτελέσουν και τις τέσσερις θεματικές στις οποίες βασίζεται το σύμφωνο συνεργασίας, την Κβαντική, Νανο-ηλεκτρονική, τη Νανοφωτονική, την Κβαντική Πληροφορία — Επικοινωνία και τα Μεταϋλικά.

Οι κβαντικές τεχνολογίες δίνουν ιδιαίτερη ευκαιρία αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού των δύο χωρών. Προσφέρουν μεγάλη δυνατότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρωσία — λόγω των σημαντικών ερευνητικών κέντρων που ήδη διαθέτουν και την προθυμία των βασικών παραγόντων σ' αυτόν τον τομέα — να εργαστούν από κοινού.

Όπως ορίζει το σύμφωνο, η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον τομέα των Κβαντικών Τεχνολογιών θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016. Η χρηματοδότηση θα ανέλθει στο ύψος του 1 εκ. ευρώ για κάθε μία από τις τέσσερις προτάσεις και η διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι από 24 έως 36 μήνες. Στην πρόσκληση έχουν δικαίωμα συμμετοχής ερευνητικά ινστιτούτα, ερευνητικά κα τεχνολογικά κέντρα και Οργανισμοί, Πανεπιστήμια, δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί, επαγγελματικές κοινότητες και τεχνολογικές πλατφόρμες, των δύο χωρών.