ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραπτές εξετάσεις μπορούν να δίνουν πλέον φοιτητές με πρόβλημα όρασης
© Sputnik/Vitaliy Ankov
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραπτές εξετάσεις μπορούν να δίνουν πλέον φοιτητές με πρόβλημα όρασης

Αίρει τον αποκλεισμό που υφίσταντο οι φοιτητές με πρόβλημα όρασης —εξαιτίας της αδυναμίας συμμετοχής μαζί με τους υπόλοιπους συμφοιτητές τους στις γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται κατά τη φοίτησή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση-, ένα νέο καινοτόμο σύστημα που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Σύστημα Διενέργειας Γραπτών Εξετάσεων «BlindExams», πρωτοπόρο σε διεθνές επίπεδο, σχεδιάστηκε από τον καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», από τον ίδιο και την ερευνητική του ομάδα.

Μέχρι σήμερα, η μέθοδος που χρησιμοποιείται συστηματικά για την αξιολόγηση των φοιτητών με οπτική αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι αυτή των προφορικών εξετάσεων. Οι φοιτητές με πρόβλημα όρασης ήταν αποκλεισμένοι από τις γραπτές εξετάσεις. Το Σύστημα Διενέργειας Γραπτών Εξετάσεων που αναπτύχθηκε αίρει αυτόν τον περιορισμό, παρέχοντας στους φοιτητές με πρόβλημα όρασης τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να δίνουν γραπτές εξετάσεις μέσα στις αίθουσες και τα αμφιθέατρα του πανεπιστημίου, μαζί με τους υπόλοιπους συμφοιτητές τους. Έτσι επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις φοίτηση των φοιτητών με πρόβλημα όρασης.

Η δημιουργία της φόρμας των εξετάσεων από τους καθηγητές είναι ιδιαίτερα απλή και αυτοματοποιημένη διαδικασία, που δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις. Τα θέματα των εξετάσεων μπορούν να αποτελούνται τόσο από ερωτήσεις ανάπτυξης όσο και από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος, «οι μεν φοιτητές με τύφλωση διαβάζουν (για την ακρίβεια ακούνε) τα θέματα των εξετάσεων και τις απαντήσεις που οι ίδιοι δίνουν, μέσω συνθετικής ομιλίας, καθώς το σύστημα συνεργάζεται με λογισμικά ανάγνωσης οθόνης και ελληνικούς συνθέτες φωνής. Οι δε φοιτητές με μειωμένη όραση, αποκτούν πρόσβαση τόσο μέσω της ακοής όσο και μέσω της εναπομείνασας όρασής τους. Συγκεκριμένα, τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν οι ίδιοι τις επιλογές που επιθυμούν και ταιριάζουν καλύτερα στην κατάσταση της όρασής τους. Έτσι, διάφορες παράμετροι που σχετίζονται άμεσα με την ικανότητα ανάγνωσης κειμένων, όπως το μέγεθος των γραμμάτων, η αντίθεση μεταξύ κειμένου και φόντου, η γραμματοσειρά, και η απόσταση μεταξύ των γραμμών και των χαρακτήρων του κειμένου, επιλέγονται και μεταβάλλονται πολύ εύκολα από τους ίδιους τους χρήστες».

Ο ίδιος καταλήγει επισημαίνοντας ότι: «το συγκεκριμένο έργο, λειτουργεί συμπληρωματικά σε αλλά καινοτόμα έργα που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αναδεικνύουν τη βασική προτεραιότητα του Ιδρύματος για συνεχή υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία».

Πηγή: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας