ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νοσταλγία για την ΕΣΣΔ

Οι νέοι και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας απάντησαν στο ερώτημα «ήταν καλύτερη η ζωή στην ΕΣΣΔ;»