ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3D mapping show πολυμέσων στην Αγία Πετρούπολη

 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πρόσοψη του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
 • Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.
© Sputnik/Ruslan Shamukov
Το 3D mapping show πολυμέσων, με τίτλο «Φεστιβάλ φωτός 2016» στην πλατεία του Αγίου Ισαάκ στην Αγία Πετρούπολη.