ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς χτίστηκε το μαυσωλείο του Β. Ι. Λένιν

Ο νεκρικός θάλαμος του Β. Ι. Λένιν αποτελεί κλασικό μνημείο της σοβιετικής αρχιτεκτονικής, καθώς και τμήμα του προστατευόμενου από την ΟΥΝΕΣΚΟ συνόλου της Κόκκινης πλατείας.