ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς

 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
 • Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες στην Καμτσάτκα : ένα θέαμα εκπληκτικής ομορφιάς
© Sputnik/Alexei Kudenko
Στις 14 Απριλίου 1941 στην Καμτσάτκα κατά τη διάρκεια ερευνών στην κοιλάδα του ποταμού Σούμναγια (Θορυβώδους) ανακαλύφθηκε η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες.

!-- —>!-- —>

Η Κοιλάδα με τους θερμοπίδακες  ανακαλύφθηκε πριν από 75 χρόνια, στην Καμτσάτκα