ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"

 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Фестиваль народности и исторических реконструкций "Маланья"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Фестиваль народности и исторических реконструкций "Маланья"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
 • Φεστιβάλ αναπαραστάσεων εθίμων "Μαλάνια"
© Vladimir Kornev
Ο κύριος σκοπός του φεστιβάλ είναι η αναβίωση των ρωσικών παραδόσεων και εθίμων, η εξύμνηση της γενέθλιας γης ώστε να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ιστορία και το ταλέντο του ρωσικού λαού.

Φεστιβάλ λαϊκής τέχνης "Μαλάνια" στην περιοχή Μπέλγκαραντ