ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Θεαματική αύξηση σε υποδομές και αφίξεις την τελευταία 25ετία

Το γράφημα αποτυπώνει τη θεαματική αύξηση του ξενοδοχειακού δυναμικού στην Ελλάδα την 25ετία 1990-2015, βάσει της ετήσιας μελέτης του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.